Logo Gminy Mikołajki Pomorskie

LI Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

Ocena 0/5

Porządek obrad LI sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 6. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2023-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023.
 14. Zakończenie sesji. 

 

 
PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Elżbieta Zamojska
 
 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023r, poz. 40 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                              

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia