Logo Gminy Mikołajki Pomorskie

Kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ocena 0/5

Mikołajki Pomorskie 19.09.2023

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że pracownicy Urzędu w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2023 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców, posiadających stosowne zezwolenie:

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres Numer telefonu
1.   Gmina Mikołajki Pomorskie

Ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie


+48 55 640 43 57
2.   WC SERWIS Sp. z o.o.

Ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

801 133 088
3. ,,KOGUT’’ Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska

Ul. Żeromskiego 12

82-400 Sztum

55 277 32 80

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

UWAGA !!!

W przypadku nieruchomości podłączonych do Gminnej sieci kanalizacyjnej ogłoszenie nie obowiązuje.

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Format: docx, 16.39 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności