Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

O g ł a s z a p r z e t a r g ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki
Pomorskie, opisanych w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz na naszej stronie internetowej www.mikolajkipomorskie.pl oraz w BIP, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Balewskim. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy wMikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, pokój nr 15.

 

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Balewie obręb Perklice gmina Mikołajki Pomorskie w formie przetargu ustnego nieograniczonego organizowanego w dniu 31 sierpnia 2016 r.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 1638/2016 Z DNIA 18.07.2016

Wilczewo

 

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 1639/2016 Z DNIA 18.07.2016

Mikołajki Pomorskie

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NR 4340/2016 Z DNIA 28.07.2016

Basen Kąpielowy Mikołajki Pomorskie

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026"

Na podstawie art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1440 z późn.zm.)

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026
w dniach 27.07.2016 do 29.08.2016

Projekt dokumentu, a także formularz konsultacji dostępne są:

 • w Urzędzie Gminy ul. Dzierzgońska 2 /pokój Nr 2/ w godzinach 7.00-15.00
 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.mikolajkipomorskie.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania opinii(uwag) lub propozycji zmian do ww. projektu.

Opinie(uwagi) w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Opinie(uwagi) można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2016 na wypełnionym formularzu konsultacji:

 • osobiście do Urzędu Gminy Mikołajki Pom. ul. Dzierzgońska 2 /sekretariat/
 • drogą elektroniczną na następujący adres: sekretariatmikolajkipomorskie.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego";
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul.Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pom. (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • faksem na nr 556404461

Przesłane/złożone w terminie, podpisane i zaopatrzone w adres opinie zostaną przeanalizowane i w przypadku uznania ich za zasadne, uwzględnione w projekcie dokumentu.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Wójt Gminy

Kazimierz Kulecki

PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
NA LATA 2016 - 2026
Mikołajki Pomorskie

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU pn.:

,,PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
NA LATA 2016 - 2026
Mikołajki Pomorskie"

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Informuję mieszkańców Gminy, iż obrady XVI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbędą się 22 czerwca 2016 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera.

Porządek obrad XVI sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015 oraz dyskusja.
 6. Przedstawienie przez przewodniczącego wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: a)o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2015 rok; b)o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwał: a)w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok; b)w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2015 roku; c)w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy; d)w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy; e)w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie; f)w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Mikołajki Pomorskie w sprawie frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy; g)w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.
 9. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

 

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Zuzanna Smoter

Szukaj

Gminny System Komunikacji Online

Koronawirus

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Rozlicz PIT

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  13.07.2020 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

2327003
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
615
3187
615
2307033
33654
73513
2327003

Your IP: 34.239.167.74
2020-07-13 06:25