Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

W edycji 2016 Gmina Mikołajki Pomorskie uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2016” pochodzące  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Priorytetowy NFOŚiGW  pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” . Planowany efekt ekologiczny i rzeczowy zadania to usunięcie 9,79 Mg wyrobów zawierających azbest.                                                                                            

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 7 688,00 zł, a kwota dotacji 6 534,00 zł. w tym NFOŚ: 3 844,00 zł, tj. 50%, WFOŚ: 2 690,00 zł, tj. 35%). 

Ponadto informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mikołajkach Pomorskich

informuje, że dnia

30 listopada 2016 roku

(środa) od godziny 12:30

na placu przy Kościele

w Mikołajkach Pomorskich

będą wydawane jabłka

z Tczewskiego Banku Żywności.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 Działanie 10.3.1 , „Odnawialne Źródła Energii”

BEZ KREDYTOWANIA !!!!!

 1. Beneficjentem jest Gmina Mikołajki Pomorskie (Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy)
 2. Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.
 3. Dofinansowanie Unijne to do 80% kosztów kwalifikowanych, po stronie mieszkańców pozostaje 21% + Vat ( 8%, od całości danej inwestycji). Minimalna wartość projektu 300 tys. (dla całego partnerstwa), maksymalna kwota dofinansowania 10 mln zł.
 4. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł.
 5. Kilka źródeł na 1 domu to kilka instalacji wchodzących w skład dokumentacji
 6. Krok po kroku:
  • ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – 31 stycznia 2017
  • decyzja Urzędu Marszałkowskiego do maja 2017
  • wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu
  • montaż 2017-2018

Możliwość zamontowania :

Czytaj więcej: Oś priorytetowa X „Energia”

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W konkursie fotograficznym wzięły udział 3 osoby: Sara Smoter, Wiktoria Kamrowska oraz Anna Piziur. Spośród autorów nadesłanych zdjęć Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

 

Miesiąc STYCZEŃ – zdjęcie „Mroźny zachód”  Sara Smoter

Miesiąc LUTY – zdjęcie „Brrr… zimno” Sara Smoter

Miesiąc MARZEC – zdjęcie „Pszczółka Maja” Sara Smoter

Miesiąc KWIECIEŃ – zdjęcie „Wicher” Sara Smoter

Miesiąc MAJ – zdjęcie „Spacer po wodzie” Sara Smoter

Miesiąc CZERWIEC – zdjęcie „Kukurydziane pole” Wiktoria Kamrowska

Miesiąc LIPIEC – zdjęcie „Żniwa tuż, tuż” Sara Smoter

Miesiąc SIERPIEŃ – zdjęcie „Kolorowy motyl” Wiktoria Kamrowska

Miesiąc WRZESIEŃ – zdjęcie „Stangenberg, czyli wrześniowa retrospekcja” Anna Piziur

Miesiąc PAŹDZIERNIK – zdjęcie „Mglisty październik” Wiktoria Kamrowska

Miesiąc LISTOPAD – zdjęcie „Kolorowy jesienny świat” Wiktoria Kamrowska

Miesiąc GRUDZIEŃ – zdjęcie „Przekąska” Sara Smoter

 

Powyższe zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu wielostronicowym, poszczególne zdjęcie na stronie dotyczącej danego miesiąca. 

Zdjęcie „Stangenberg, czyli wrześniowa retrospekcja” Anny Piziur zostanie umieszczone na czołówce kalendarza trójdzielnego.

Dla autorów zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mikołajkach Pomorskich

informuje, że dnia

16 listopada 2016 roku

(środa) od godziny 11:00

na placu przy Kościele w Mikołajkach Pomorskich

będą wydawane jabłka

z Tczewskiego Banku Żywności.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

XIX Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 22 listopada 2016 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XIX sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 5. Przyznanie uczniom Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich stypendium wójta za wysokie wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe.
 6. Podjęcie uchwał:
  • a)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • b)       w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso;
  • c)       w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności;
  • d)       w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
  • e)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • f)        w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
  • g)       w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
  • h)       w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
  • i)         w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”;
  • j)        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;
  • k)       w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  • l)         w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016;
  • m)     w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016- 2026;
  • n)       w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
  • o)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego;
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2016 r.
 8. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015.
 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji. 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

 

Zuzanna Smoter

Szukaj

Gminny System Komunikacji Online

Koronawirus

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Rozlicz PIT

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  13.07.2020 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

2326964
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
576
3187
576
2307033
33615
73513
2326964

Your IP: 34.239.167.74
2020-07-13 06:10