Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NR 4476/2016 i 4477/2016 Z DNIA 10.08.2016

Basen Kąpielowy Mikołajki Pomorskie

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446.j.t.)

 

na wniosek Wójta Gminy

 

zwołuję

 

na dzień 12 sierpnia 2016 roku (piątek) na godz. 900 w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2, XVII sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Porządek obrad XVII sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały: a)   w sprawie zawarcia porozumienia na realizację inwestycji wspólnej pod nazwą: „Przebudowa drogi w leśnictwie Mikołajki Pomorskie, położonej na działkach nr  84/1, 91/1, 190, należących do Nadleśnictwa oraz drogi przebiegającej przez działkę nr 78/1 należącej do gminy Mikołajki Pomorskie”.
 5. Zakończenie sesji.

 

 

 Zainteresowanych serdecznie zapraszam. 

Przewodniczący

Rady Gminy

Zuzanna Smoter

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Dyrekcja Zespołu Szkół W Mikołajkach Pomorskich

ogłasza nabór na wolny etat  nauczyciela fizyka

w wymiarze 8 godz. tygodniowo w klasach I-III gimnazjum od 01.09.2016 r.

 

Dyrektor ZS

J.Żywicka

Kontakt:

sekretariat: 55 2770689

dyr.: 505155187

wicedyr.:503065732

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

O g ł a s z a p r z e t a r g ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki
Pomorskie, opisanych w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz na naszej stronie internetowej www.mikolajkipomorskie.pl oraz w BIP, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Balewskim. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy wMikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, pokój nr 15.

 

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Balewie obręb Perklice gmina Mikołajki Pomorskie w formie przetargu ustnego nieograniczonego organizowanego w dniu 31 sierpnia 2016 r.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 1638/2016 Z DNIA 18.07.2016

Wilczewo

 

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 1639/2016 Z DNIA 18.07.2016

Mikołajki Pomorskie

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NR 4340/2016 Z DNIA 28.07.2016

Basen Kąpielowy Mikołajki Pomorskie

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026"

Na podstawie art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1440 z późn.zm.)

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026
w dniach 27.07.2016 do 29.08.2016

Projekt dokumentu, a także formularz konsultacji dostępne są:

 • w Urzędzie Gminy ul. Dzierzgońska 2 /pokój Nr 2/ w godzinach 7.00-15.00
 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.mikolajkipomorskie.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania opinii(uwag) lub propozycji zmian do ww. projektu.

Opinie(uwagi) w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Opinie(uwagi) można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2016 na wypełnionym formularzu konsultacji:

 • osobiście do Urzędu Gminy Mikołajki Pom. ul. Dzierzgońska 2 /sekretariat/
 • drogą elektroniczną na następujący adres: sekretariatmikolajkipomorskie.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego";
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul.Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pom. (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • faksem na nr 556404461

Przesłane/złożone w terminie, podpisane i zaopatrzone w adres opinie zostaną przeanalizowane i w przypadku uznania ich za zasadne, uwzględnione w projekcie dokumentu.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Wójt Gminy

Kazimierz Kulecki

PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
NA LATA 2016 - 2026
Mikołajki Pomorskie

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU pn.:

,,PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
NA LATA 2016 - 2026
Mikołajki Pomorskie"

Szukaj

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  25.02.2020 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

2025003
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1345
3496
4841
2006345
45807
59177
2025003

Your IP: 3.218.67.1
2020-02-25 12:36