Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mikołajkach Pomorskich

informuje, że dnia

16 listopada 2016 roku

(środa) od godziny 11:00

na placu przy Kościele w Mikołajkach Pomorskich

będą wydawane jabłka

z Tczewskiego Banku Żywności.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

XIX Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 22 listopada 2016 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XIX sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 5. Przyznanie uczniom Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich stypendium wójta za wysokie wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe.
 6. Podjęcie uchwał:
  • a)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • b)       w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso;
  • c)       w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności;
  • d)       w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
  • e)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • f)        w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
  • g)       w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
  • h)       w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
  • i)         w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”;
  • j)        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;
  • k)       w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  • l)         w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016;
  • m)     w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016- 2026;
  • n)       w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
  • o)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego;
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2016 r.
 8. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015.
 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji. 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

 

Zuzanna Smoter

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informuję, że dnia 15 listopada 2016 roku o godz. 1400 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. „Ograniczenie emisji CO2- Gminny system doradztwa” realizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 4. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2017 rok:
  • a) podatku od nieruchomości,
  • b) podatku rolnego,
  • c) podatku leśnego,
  • d) opłaty od posiadania psów,
  • e) opłaty targowej,
  • f) podatku od środków transportowych,
 5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  • a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • b) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso;
  • c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności;
  • d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
  • e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • f) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
  • g) w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
  • h) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
  • i) w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”;
  • j) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;
  • k) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
 6. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016- 2026.
 7. Sprawy bieżące, informacje.
 8. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczej
Mariusz Wojtkowiak

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Społecznej

Kazimierz Marchlewski

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zarządzenie Numer

55/2016

z dnia

 

07 listopada

2016

roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gmina Mikołajki Pomorskie informuje iż trwają przygotowania do aktualizacji systemu zagospodarowania odpadów. W związku z powyższym w najbliższym czasie odbędzie się przetarg na wywóz śmieci z terenu gminy. Po ustaleniu przez Radę Gminy dalszych zasad funkcjonowania gospodarki odpadami w dziale „Przetargi” zostaną umieszczone szczegółowe informacje o zasadach,  trybie przetargowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje iż trwają przygotowania do naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Konkurs w którym trzeba będzie przedstawić koncepcję funkcjonowania ośrodka odbędzie się już w listopadzie.

Planowane zatrudnienie nowego dyrektora już od stycznia 2017 rokuSzczegółowe informacje pojawią się na naszej stronie internetowej.

 

Szukaj

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  23.01.2020 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

1963031
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
688
2873
7106
1941489
43012
68822
1963031

Your IP: 18.206.12.79
2020-01-23 12:23