Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzanie kryzysowe

Utworzono: piątek, 10 czerwiec 2016 12:12 | Opublikowano: piątek, 10 czerwiec 2016 12:12

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

RODZAJE  ALARMÓW 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

 

 

Akustyczny system alarmowy

 

 

Środki masowego przekazu

 

Wizualny system alarmowy

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Ogłoszenie alarmu

 

Sygnał akustyczny –modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm

 

(podać przyczynę , rodzaj alarmu itp.)

.......................................

dla .................................

 

 

 

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Odwołanie alarmu

 

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm

 

(podać przyczynę , rodzaj alarmu itp.)

.......................................

dla .................................

 

 

 

KOMUNIKATY  OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj

komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

 

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny

system

alarmowy

środki masowego

przekazu

akustyczny

system alarmowy

środki masowego przekazu

 

1.

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie.........................

ok. godz. ......min........

może nastąpić skażenie .....................

 

(podać rodzaj skażenia) w kierunku ..................

(podać kierunek)

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...............

 

(podać rodzaj skażenia) dla ...............................

 

2.

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..............

 

(podać rodzaj zakażenia) dla ..............................

 

 

3.

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców .......... (podać rodzaj zagrożenia) , spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...............

 

(podać rodzaj klęski)

dla ..............................

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów

wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów

w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)