Zamówienia publiczne

Andrzej Czarnecki
Utworzono: czwartek, 28 luty 2019 14:16 | Opublikowano: czwartek, 28 luty 2019 14:16

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 


 

(28.10.2019): Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020.

Podlega Ustawie

koniec: 13.11.2019, 15:00, rozstrzygnięcie: nie podano (rozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zapytanie ofertowe - pobierz (28.10.2019)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz (14.11.2019)

 


 

(01.10.2019): Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Balewko (nr 603663-N-2019)

Podlega Ustawie
koniec: 16.10.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 16.10.2019, 10:15 (nierozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ogłoszenie - pobierz (01.10.2019)
 • SIWZ pobierz (01.10.2019)
 • Przedmiar robót pobierz (01.10.2019)
 • Zgłoszenie robót budowlanych - pobierz (01.10.2019)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - pobierz (02.10.2019)
 • Informacja - pobierz (11.10.2019)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz (16.10.2019)
 

 

(06.09.2019):Wymiana nawierzchni drogi w Wilczewie (nr 593398-N-2019)

Podlega Ustawie
koniec: 23.09.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 23.09.2019, 10:15 (rozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ogłoszenie - pobierz (06.09.2019)
 • SIWZ pobierz (06.09.2019)
 • Załączniki nr 1-5 pobierz (06.09.2019)
 • Załącznik nr 6 pobierz (06.09.2019)
 • Dokumentacja (spakowane archiwum 7zip) - pobierz (06.09.2019)
 • Pytania i odpowiedzi 1 - pobierz (18.09.2019)
 • Informacja - pobierz (18.09.2019)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz (23.09.2019)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (01.10.2019)
 

 

(08.08.2019):ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE W RAMACH KOMUNIKACJI REGULARNEJ NA PODSTAWIE ZAKUPIONYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH W OKRESIE OD 02.09.2019 r. DO 30.06.2020 r. (nr 583474-N-2019)

Podlega Ustawie

koniec: 20.08.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 20.08.2019, 10:30 (nierozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ogłoszenie - pobierz (08.08.2019)
 • SIWZ pobierz (08.08.2019)
 • Załącznik nr 1 pobierz (08.08.2019)
 • Załącznik nr 2 pobierz (08.08.2019)
 • Załącznik nr 3 pobierz (08.08.2019)
 • Załącznik nr 4 pobierz (08.08.2019)
 • Załącznik nr 5 i 6 pobierz (08.08.2019)
 • Załącznik nr 7 i 8 pobierz (08.08.2019)
 • Informacja o złożonych ofertach - pobierz (20.08.2019)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (28.08.2019)

 


 

(30.07.2019):Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie (nr 579932-N-2019 )

Podlega Ustawie
koniec: 08.08.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 08.08.2019, 10:30 (nierozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ogłoszenie - pobierz (30.07.2019)
 • SIWZ pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 1 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 2 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 3 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 4 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 5 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 6 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 7 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 8 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 9 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 10 pobierz (30.07.2019)
 • Załącznik nr 11 pobierz (30.07.2019)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz (08.08.2019)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (21.08.2019)
 

 

(25.07.2019):Pełnienie funkcji eksperta ds. odbioru instalacji OZE w ramach zadania polegającego na „Dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (nr Nr sprawy: RGII271.5.2019)

Podlega Ustawie

koniec: 07.08.2019, 15:00, rozstrzygnięcie: nie podano (nierozstrzygnięty), kontakt: Iwona Marcinkowska, Tel. (055) 6404357 wew. 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 53, 730 ze zm.).Nazwa zamówienia/zadania: Pełnienie funkcji eksperta ds. odbioru instalacji OZE w ramach zadania polegającego na  „Dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020. -pobierz (26.07.2019)

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz (08.08.2019)

 

(01.07.2019):Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie (nr 567174-N-2019)

Podlega Ustawie

koniec: 10.07.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 10.07.2019, 10:30 (rozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ogłoszenie - pobierz (01.07.2019)
 • SIWZ pobierz (01.07.2019)
 • Opis przedmiotu zamówienia pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 1 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 2 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 3 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 4 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 5 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 6 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 7 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 8 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 9 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 10 pobierz (01.07.2019)
 • Załącznik nr 11 pobierz (01.07.2019)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA pobierz (02.07.2019)
 • Pytania i odpowiedzi 1 pobierz (02.07.2019)
 • SIWZ wersja II pobierz (08.07.2019)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz (10.07.2019)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - pobierz (30.07.2019)

 


 

(14.06.2019): Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum (nr RGII.271.4.2019)

Podlega Ustawie

koniec: 05.08.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 05.08.2019, 11:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Iwona Marcinkowska, Tel. (055) 6404357 wew. 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ogłoszenie - pobierz (14.06.2019)
 • SIWZ pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 1 pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 2 pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 3 pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 4 pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 4a pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 5 pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 6 pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 7 pobierz (14.06.2019)
 • Załącznik nr 8 pobierz (14.06.2019)
 • Klucz publiczny pobierz (14.06.2019)
 • Cała powyższa dokumentacja w archiwum ZIP pobierz (14.06.2019)
 • Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 09.07.2019 pobierz (10.07.2019)
 • Uzupełnienie dokumentacji projektowej - zmiana terminu pobierz (18.07.2019)
 • Sprostowanie (przekazane dnia 18.07.2019) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miast i Gminy Sztum pobierz (18.07.2019)
 • Uzupełnione projektu z dnia 18.07.2019 - pobierz (18.07.2019)
 • Informacja o złożonych ofertach - pobierz (05.08.2019)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (16.10.2019)

 


 

(13.06.2019):Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie (nr 560407-N-2019)

Podlega Ustawie

koniec: 24.06.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 24.06.2019, 10:15 (nierozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ogłoszenie - pobierz (13.06.2019)
 • SIWZ pobierz (13.06.2019)
 • Opis przedmiotu zamówienia pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 1 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 2 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 3 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 4 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 5 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 6 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 7 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 8 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 9 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 10 pobierz (13.06.2019)
 • Załącznik nr 11 pobierz (13.06.2019)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz (24.06.2019)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -  pobierz (26.06.2019)

 


 

(03.06.2019):Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie (nr 555418-N-2019)

Podlega Ustawie
koniec: 12.06.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 12.06.2019, 10:15 (rozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ogłoszenie - pobierz (03.06.2019)
 • SIWZ pobierz (03.06.2019)
 • Opis przedmiotu zamówienia pobierz (03.06.2019)
 • Szacunkowy wykaz nieruchomości pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 1 pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 2 pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 3 pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 4 pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 5 pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 6 pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 7 pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 8 pobierz (03.06.2019)
 • Załącznik nr 9 pobierz (03.06.2019)
 • Pytania i odpowiedzi I pobierz (07.06.2019)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz (12.06.2019) 
 

 

(28.02.2019):Wykonanie napraw nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

Podlega Ustawie

koniec: 29.03.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 29.03.2019, 10:30 (nierozstrzygnięty), kontakt: Brygida Podlaska, Tel. (055) 6404357, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zaproszenie do składania ofert - pobierz (20.03.2019)
 • Formularz ofertowy - pobierz (20.03.2019)
 • Umowa - pobierz (20.03.2019)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania pobierz (29.03.2019)

 

(28.02.2019): Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Miasta i Gminy Sztum (nr RGII.271.1.2019)

Podlega Ustawie

koniec: 29.04.2019, 10:00, rozstrzygnięcie: 29.04.2019, 11:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: Marcinkowska Iwona, Tel. (055) 6404357 wew.11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Ogłoszenie - pobierz (28.02.2019)
 • SIWZpobierz (28.02.2019)
 • Załącznik nr 1 pobierz (28.02.2019)
 • Załącznik nr 2 pobierz (28.02.2019)
 • Załącznik nr 3 pobierz (28.02.2019)
 • Załącznik nr 4 pobierz (28.02.2019)
 • Załącznik nr 5 pobierz (28.02.2019)
 • Załącznik nr 6 pobierz (28.02.2019)
 • Załącznik nr 7 pobierz (28.02.2019)
 • Klucz publiczny pobierz (28.02.2019)
 • SIWZ (wersja II) pobierz (26.03.2019)
 • Modyfikacja SIWZ pobierz (26.03.2019)
 • Sprostowanie pobierz (26.03.2019)
 • Załącznik nr 2 (wersja II)pobierz (26.03.2019)
 • SIWZ (wersja III) pobierz (02.04.2019)
 • Modyfikacja SIWZ pobierz (02.04.2019)
 • Sprostowanie pobierz (02.04.2019)
 • Załącznik nr 3 (wersja II)pobierz (02.04.2019)
 • Korekta formularza ofertowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pobierz (15.04.2019)
 • Sprostowanie pobierz (15.04.2019)
 • Załącznik nr 3 (wersja III) pobierz (15.04.2019)
 • Sprostowanie pobierz (19.04.2019)
 • Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana terminu składania i otwarcia ofert pobierz (19.04.2019)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert - pobierz (29.04.2019)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz (28.05.2019
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci 1 zamówienia - pobierz (27.06.2019)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci 3 zamówienia - pobierz (08.07.2019)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 zamówienia - pobierz (23.07.2019)

* niektóre załączniki spakowane w archiwum ZIP