Gmina Mikołajki Pomorskie

Wybory

Utworzono: poniedziałek, 20 sierpień 2018 07:55 | Opublikowano: poniedziałek, 20 sierpień 2018 07:55
Andrzej Czarnecki

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach Pomorskich z dnia 24 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach Pomorskich z dnia 4 października 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

​​​​​​​OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach Pomorskich z dnia 29 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mikołajki Pomorskich zarządzonych na dzień 21 października  2018 r.

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 września 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MKIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 20 września 2018 r. Na  podstawie  art.  16 § 1 ustawy  z dnia  5 stycznia 2011  r. - Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018  r. poz.  754,  1000 i  1349) Wójt Gminy w  Mikołajkach Pomorskich   podaje  informację o numerach oraz granicach  obwodów głosowania,  wyznaczonych siedzibach  obwodowych  komisji wyborczych  oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 14 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń  list kandydatów na radnych do Rady Gminy i kandydatów na Wójta

 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 września 2018 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach  Pomorskich

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24 sierpnia 2018r w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r.w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów  wójtów,  burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych   na  dzień 21 października 2018 r.

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 rNa podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561), podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców miast igmin według stanu na dzień 31grudnia 2017 r. w poszczególnych gminach według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku lI.

Kategoria: