Gmina Mikołajki Pomorskie

Planowanie przestrznne

Utworzono: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 13:45 | Opublikowano: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 13:45
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie 

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Krystiana Brandt, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Inżynierskie Elion z siedzibą ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego dwurodzinnego na terenie działek nr 15/7, 15/5, 20/2 w obrębie Kołoząb gmina Mikołajki Pomorskie.

11.12.2017

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie 

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Krystiana Brandt, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Inżynierskie Elion z siedzibą ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego dwurodzinnego na terenie działek m 15/7, 15/5, 20/2 w obrębie Kołoząb gmina Mikołajki Pomorskie.

09.11.2017

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie 

z a w i a d a m i a

że w dniu 23 października 2017 r. na podstawie wniosku Pani Małgorzaty Bryćko - Krauza, reprezentującej firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko - Krauza ul. Obr. Pokoju 46G/2 , 83 - OOO Pruszcz Gdański, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n-n 0,4 kV od istniejącego złącza kablowego, poprzez projektowane złącze kablowe do istniejącego słupa linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 122/1, 122/2, 129/3, 122/4, 121/2, 119, 107/4 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

23.10.2017

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie 

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pani Małgorzaty Bryćko - Krauze, reprezentującej firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko - Krauze ul. Obr. Pokoju 46G/2, 83 - OOO Pruszcz Gdański, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A„ Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n-n 0,4 kV od istniejącego złącza kablowego, poprzez projektowane złącze kablowe do istniejącego słupa linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 122/1, 122/2, 129/3, 122/4, 121/2, 119, 107/4 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

21.09.2017

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie 

z a w i a d a m i a

że w dniu 30 sierpnia 2017 r. na podstawie wniosku Pana Michała Barzowskiego, reprezentującego firmę P 4 Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P 4, zlokalizowanej na działkach nr 472/50 i 472/47 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

01.09.2017

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie 

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 427/50 i 472/47 obręb Mikołajki Pomorskie, 82-433 Mikołajki Pomorskie.

19.07.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Karola Rajkowskiego, reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski z siedzibą ul. Waryńskiego 2, 57-530 Międzylesie, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 126/9, 126/10, 126/11, 126/14 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

25.05.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Krystiana Brandt, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Inżynierskie Elion z siedzibą ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wydana została decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek m 255/1O, 105/1, 255/8, 255/5, 25519 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

05.05.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Karola Rajkowskiego, reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Elion z siedzibą ul. Waryó.skiego 2, 57-530 Międzylesie , działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek m 126/9, 12611O, 126111, 126114 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

28.04.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, została decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 245/2 obręb Mikołajki Pomorskie.

21.04.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Krystiana Brandt, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Inżynierskie Elion z siedzibą ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 255/10, 105/1, 255/8, 255/5, 255/9 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

18.04.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 245/2 obręb Mikołajki Pomorskie.

24.03.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy drogi osiedlowej wraz z budową oświetlenia drogowego i odwodnienia w Mikołajkach Pomorskich na działkach o numerach 220/16, 221/2, 221/3, 222/9, 222112".

13.03.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 113/36 obręb Perklice, Balewo 6, 82- 433 Mikołajki Pomorskie.

06.03.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce m•113/36 obręb Perklice, Balewo 6, 82-433 Mikołajki Pomorskie.

25.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i aii. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z aii. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Krystiana Brandt, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Inżynierskie Elion z siedzibą ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia 0,4 kV w celu zasilenia dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 122/1, 122/2, 129/3 w obręb geodezyjny Mikołajki Pomorskie.

19.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i aii. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie
„Budowy boiska do piłki nożnej z piłkochwytami, boiska do piłki siatkowej, placu zabaw i wiaty rekreacyjna na działce nr 113/95 obręb Perklice.

18.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy boiska do piłki nożnej z piłkochwytami, boiska do piłki siatkowej, placu zabaw i wiaty rekreacyjna na działce nr 113/95 obręb Perklice.

15.12.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Krystiana Brandt, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Inżynierskie Elion z siedzibą ul. Gwiezdna 3/15, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia 0,4 kV w celu zasilenia dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek m 122/1, 122/2, 129/3 w obręb geodezyjny Mikołajki Pomorskie.

13.12.2016

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku spółki Elektrownia Wiatrowa ZONDA . Dwa sp. z o.o. z dnia 13.07.2016 r., uzupełnionego w dniu 27.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii światłowodowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia - typ XUHAKXS - długość około 5750 m na działkach ...

01.08.2016

DECYZJA

 

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 5/2016 

WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

ustala


dla ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0.4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 639 i 637 w obrębie Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

22.07.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U„ poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na wniosek Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82 - 433 Mikołajki Pomorskie, wydana została decyzja dla przedsięwzięcia w zakresie budowy budynku z zapleczem socjalno-gospodarczym na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich" na działce nr 46 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

06.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

Pana Wojciecha Panka Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEMS", 14- 240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy stacji uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich" na działkach o numerach 46, 43/3, 43/4, 78/2, 206/5 w miejscowości Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

01.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej przez pana Macieja Glazę , Zakład Usług Technicznych Maciej Glaza, ul. Kochanowskiego 22, 82 - 500 Kwidzyn, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek
nr 126/14, 126/9, 129/3 obr. Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie.

29.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23/, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U„ poz. 199 ze zm.I

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy budynku z zapleczem socjalno-gospodarczym na obiekcie sportowym w Mikołajkach Pomorskich" na działkach o numerach 46.

10.03.2016

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen nym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie
( z a w i a d a m i a że na podstawie wniosku spółki Elektrownia Wiatrowa EOL Quattro sp. z o.o. z dnia 10.02.2016 r., uzupełnionego w dniu 26.02 .2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii światłowodowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia - ty XUHAKXS - długość około 9543 m na działkach:
- 123/2, 124, 93, 92, 91, 74, 54, 53, 51, 52, 40, 2912, 28/2, 23, 22, 21 obręb Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie ;
- 45/2, 39, 33/2, 32/2, 31/2, 29, 24, 10/21, 7, 2/5, 11, 12/47, 12/48 obręb Cygusy, gmina Sztum;
- 178/18, 178/16, 295, 300, 91/78, 91/79, 9617 , 285, 64/2, 86/25, 84, 2 obręb Barlewice, gmina Sztum;
- 44/3 obręb Kępina, gmina Sztum.
01.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23/, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEM", 14-240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy stacji uzdatniania wody w Krasnej Łące" na działkach o numerach 205/3 i 205/6 ..

01.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23/, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEM", 14-240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Budowy stacji uzdatniania wody w Mikołajkach Pomorskich" na działkach o numerach 46, 43/3, 43/4, 78/2, 206/5 ..

01.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2013, poz. 267 /, w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2015 r. Dz.U., poz. 199 ze zm./

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Zakładu Usług Technicznych Maciej Glaza ul. Kochanowskiego 22, 82-500 Kwidzyn, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV e celu zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 126/4, 126/9, 129/3 w obrębie geodezyjnym Mikołajki Pomorskie.

10.02.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej
„SANSYSTEM ", 14-240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie , wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowe na terenie gminy Mikołajki Pomorskie".

DECYZJA

Załącznik nr 1

 

 

16.11.2015

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Referatu Gospodarczo-Komunalnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.II.6733.7.2014 z dnia 30.09.2014 r. polegającej na budowie ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach Pomorskich wraz z budową zjazdów i odwodnieniem oraz budową oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej na terenie działek nr 220/7, 221, 248/1, 251, 252, 253, 106, 107/9, 624, 652/2, 53, 623, 119, 223/6, 105/1, 647, 254, 269 oraz 247/6 w obrębie geodezyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie w zakresie rozszerzenia zakresu inwestycji o działki 255/6, 255/4, 264 i 223/4 położone w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Spacerowej.

12.10.2015

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Zarządu Powiatu Sztumskiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.II .6733.2.2015 z dnia 22.05.2015 r. polegające na rozbudowie budynku SOSW w Kołozębiu o dobudowę Sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie działek nr 1712 i 18/4 w obrębie Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie. Zmiana dotyczy konieczności budowy zbiorni ka do celów przeciwpożarowych w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia obszaru i zmiany załącznika graficznego

08.09.2015

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

z a w i a d a m i a

że na podstawie wniosku Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEM", 14-240 Susz ul. Plażowa 18, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowe na terenie gminy Mikołajki Pomorskie".

01.09.2015