Gmina Mikołajki Pomorskie

Aktualności

Utworzono: wtorek, 25 lipiec 2017 11:40 | Opublikowano: wtorek, 25 lipiec 2017 11:40
Andrzej Czarnecki
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017 r.

 

Poniżej  prezentujemy Państwu przekrój najważniejszych zmian związanych z nowelizacją.

Ułatwienia dla rodzin

Dzięki zmianom o wiele łatwiejsze stanie się ubieganie o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nowe przepisy zakładają bowiem ujednolicenie terminów składania wniosków o wszystkie te świadczenia. W tym roku wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS czy ePUAP- elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu. 

Kolejne zmiany dotyczą likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które ujawniły się  w pierwszym roku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”. Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Nowe zadanie dla wojewodów

Kolejną zmianą jest przekazanie wojewodom spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które do tej pory – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – pozostawały w kompetencji  marszałków województw.  

Karta Dużej Rodziny

Zmiany obejmą również Kartę Dużej Rodziny. Stanie się ona bardziej atrakcyjna. Będzie dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Chodzi o wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na smartfonie. Dzięki tej aplikacji korzystanie z Karty będzie możliwe od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie w obiegu. Posiadacze Karty będą mogli korzystać z obu form alternatywnie. Ponadto nowelizacja przyznaje uprawnienia do Karty Dużej Rodziny również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

 

 

Kategoria: