Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Nabór wniosków o dotacje na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Mikołajki Pomorskie

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy wniosek o udział w w/w programie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2019 r.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Mikołajki Pomorskie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 556404357 wew. 12 oraz  556404357 wew. 26

Wnioski można pobierać ze strony www.mikolajkipomorskie.pl (link niżej) lub w Urzędzie Gminy.

Do pobrania: