Gmina Mikołajki Pomorskie

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 10 października 2019 r. w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się gala wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019". Wyróżnienie w kategorii "Wieś" otrzymała wieś Krasna Łąka. Nagrodę puchar i dyplomy odebrali przedstawiciele sołectwa Krasna Łąka: Sołtys Marcin Marcinkowski wraz z członkiem Rady Sołeckiej Małgorzatą Kubacką, Pani Wójt Maria Pałkowska - Rybicka oraz Radny Powiatu Pan Grzegorz Kostrzewa. Wyróżnienie w kategorii "Zagroda" otrzymali Państwo Lidia i Kazimierz Gratz z Mikołajek Pomorskich. Nagrody w imieniu laureatów odebrała Pani Wójt Maria Pałkowska - Rybicka.

 Konkurs „Piękna Wieś Pomorska” ma ukazać zarówno piękno wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnego działania społeczności wiejskiej. Rolą konkursu było wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców wspólnego działania, których autorami są poszczególne sołectwa i właściciele czynnych gospodarstw rolnych z województwa pomorskiego. Komisja konkursowa - podczas oceny zgłoszonych miejscowości - zwracała szczególną uwagę na ogólny wygląd wsi, w tym infrastrukturę techniczną i architekturę, dbałość o stan środowiska przyrodniczego, w tym odnawialne źródła energii oraz ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi i charakteru wiejskiego. A także - upowszechnianie elementów tradycji czy formy aktywizacji i zaangażowania mieszkańców.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.