Gmina Mikołajki Pomorskie

Razem o łupkach

Razem o lupkach

BIP

BIP

GEO-SYSTEM

GEO-SYSTEM

Pomorskie 2020

 

Pomorskie 2020

Powiat Sztumski

Powiat Sztumski

ePUAP2-/3b0s48tes4/skrytka

 

EPUAP

OBYWATEL.GOV.PL

Dofinansowane z

WFOŚIGW

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie Kryzysowe

Nasze Miasto

NaszeMiasto.PL

GOPS

GOPS

Odkrywamy talenty na Pomorzu

Biblioteka Publiczna

 

Biblioteka

GOK Mikołajki Pomorskie

GOK

Decydujemy Razem

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Powiślańska Organizacja Turystyczna

E-alternatywne przedszkole

 

E-alternatywne przedszkole

LogowanieAktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
26 Listopada 2015
Imieniny obchodzą
Delfin, Dobiemiest, Jan, Konrad,
Konrada, Lechosław, Lechosława,
Leonard, Sylwester

Do końca roku zostało 36 dni.
Zodiak: Strzelec
Witaj na stronie Gminy Mikołajki Pomorskie
Stypendium Wójta Gminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
piątek, 20 listopada 2015 13:51

Jak co roku najlepsi uczniowie Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich otrzymali stypendium Wójta Gminy. Stypendia oraz listy gratulacyjne dla rodziców  wręczali Wójt Gminy Kazimierz Kulecki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zuzanna Smoter.

Dyplomy sesja

Poprawiony: wtorek, 24 listopada 2015 13:56
 
Zagospodarowanie skweru w centrum Mikołajek Pomorskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 23 listopada 2015 09:54

Gmina Mikołajki Pomorskie przystąpiła do zagospodarowania skweru w centrum Mikołajek pierwszym etapem tego przedsięwzięcia było doprowadzenie do likwidacji niebieskiego „blaszaka”, który od lat szpecił centrum miejscowości. Kolejnym etapem jest zagospodarowanie tego terenu poprzez nasadzenie drzew ozdobnych i krzewów oraz stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców, wizualizacja zagospodarowania skweru znajduje się w załączeniu.

Na prace związane z zagospodarowaniem tego terenu do tej pory Gmina pozyskała środki finansowe  z zewnątrz.

Sporządziła: Maria Pałkowska - Rybicka

Poprawiony: poniedziałek, 23 listopada 2015 10:00
Więcej…
 
I Forum „Ekonomia ku wolności” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
środa, 18 listopada 2015 08:22

Za nami I Forum „Ekonomia ku wolności”, które odbyło się 13.11. (piątek) w Sztumskim Centrum Kultury. Spotkanie dotyczyło między innymi innowacyjnego modelu partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób osadzonych. Projekt realizowany był w szerokim partnerstwie zawiązanym między Zakładem Karnym w Sztumie, Spółdzielnią socjalną ISKRA a Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku. Do projektu dołączyły także Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu.

Celem zawartego porozumienia była realizacja programu „Ekonomia ku Wolności” zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych i opuszczających zakłady karne przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej. Zaprezentowano model, który został stworzony w oparciu o lokalne potencjały, współpracę samorządu, sektora społecznego, biznesu i Zakładu Karnego w Sztumie. Podczas jego tworzenia czerpano z lokalnych zasobów, które są najmocniejszą stroną całego projektu. Wśród prelegentów dzielących się swoim doświadczeniem byli m.in. burmistrz Sztumu Leszek Tabor, mjr Kazimierz Rymer zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, Jakub Gossa wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Iskra.

I Forum „Ekonomia ku wolności’ cieszyło się dużym zainteresowaniem, przyjechały delegacje z Gdańska, Wejherowa, Elbląga, Grudziądza, Braniewa, Starogardu Gdańskiego oraz powiatów ościennych. Był to czas czerpania inspiracji, poszukiwania swoich własnych modeli, wykorzystujących lokalne szanse i możliwości oraz partnerskie współdziałanie różnych sektorów. Realizacja przedsięwzięcia udowodniła, że współpracując można osiągnąć więcej.

Na zakończenie forum dokonano uroczystego otwarcia wystawy „Galopem do Wolności” – artystycznego komponentu modelu EkW. Jest to rewernisaż prac wykonanych przez osadzonych z zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu gdańskiego, które można obecnie oglądać w Sztumskim Centrum Kultury.

Nowatorski model to część pierwszego w kraju programu re-adaptacyjnego „Ekonomia ku Wolności” realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Dobra Robota w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie oraz Spółdzielnię Socjalną Iskra w Sztumskim Polu.

Forum ekonomiczne

Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 10:37
 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jesień w polu i zagrodzie – Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 16 listopada 2015 13:45

10 listopada 2015r. w Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich odbyło się  uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jesień w polu i zagrodzie – Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi”. Organizatorami konkursu byli: Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, Zespół Szkół w Mikołajkach Pomorskich, sztumski oddział KRUS oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, przy partnerstwie redakcji „Dziennika Bałtyckiego”.

Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat niebezpieczeństw  mogących wystąpić podczas pracy na wsi. Do konkursu zgłoszono 168 prac. Wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych klasy I – III, IV – VI oraz gimnazjum.

Laureatami zostali:

Klasy I - III:

I miejsce - Wanessa Mateusiak,

II miejsce - Agata Złotnik,

III miejsce - Kacper Hajdamowicz.

Wyróżnienia: Dominika Jesionkowska, Roksana Stadnik, Szymon Cymanowski.

Klasy IV - VI:

I miejsce - Klaudia Rojewska,

II miejsce - Sonia Chybalska,

III miejsce - Heidi Chybalska i Zuzanna Jabłońska.

Wyróżnienie: Ania Polanowska.

Uczniowie Gimnazjum

I miejsce - Joanna Kruszyńska

II miejsce - Milena Barnaś

III miejsce - Kornel Rosiński

Wyróżnienie: Marta Wróblewska.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jesień w polu i zagrodzie – Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi”

Poprawiony: poniedziałek, 16 listopada 2015 13:56
 
Z a p r o s z e n i e PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 16 listopada 2015 10:39

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Dnia 25 listopada 2015r o godzinie 9.00 w miejscowości Mikołajki Pomorskie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury ul. Szreibera 14  odbędzie się szkolenie ekonomiczne pt

„ Gospodarowanie budżetem domowym”.

Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ.

Udział w kursie jest bezpłatny.

 

Z poważaniem

Irena Sadłos

Kierownik GOPS

Mikołajki Pomorskie

Poprawiony: poniedziałek, 16 listopada 2015 10:50
 
Obrady XI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 16 listopada 2015 10:33

Informuję mieszkańców Gminy, iż obrady XI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbędą się 19 listopada 2015 roku o godz.1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Porządek obrad XI sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Przyznanie uczniom Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich stypendium wójta za wysokie wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe.
 6. Podjęcie uchwał: a)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, b)w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso, c)w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności, d)w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru, e)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, f)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie, g)w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  roku, h)w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, i)w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.
 7. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zuzanna Smoter

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
piątek, 13 listopada 2015 09:40

WFOŚiGW

W edycji 2015 Gmina Mikołajki Pomorskie uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie – edycja 2015” pochodzące  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku. Planowany efekt ekologiczny i rzeczowy zadania to usunięcie 36,607 Mg wyrobów zawierających azbest. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 29258,60 zł, a kwota dotacji 23 570,00 zł.

Ponadto informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Poprawiony: piątek, 13 listopada 2015 13:52
 
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
piątek, 13 listopada 2015 08:54

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy, że 17 listopada 2015 roku o godz. 1300 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2016 rok: a)podatku od nieruchomości, b)opłaty od posiadania psów, c)opłaty targowej, d)podatku rolnego, e)podatku  leśnego,
 4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: a)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, b)w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso, c)w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności, d)w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru, e)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, f)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie g)w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  roku, h)w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. i)w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.
 5. Sprawy bieżące, informacje.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszamy.


Przewodniczący                       Przewodniczący

Komisji Gospodarczej                 Komisji Społecznej

Mariusz Wojtkowiak                  Kazimierz Marchlewski


 

Poprawiony: piątek, 13 listopada 2015 08:59
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
wtorek, 10 listopada 2015 14:22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich

informuje, że dnia

 

12 listopada 2015 roku (czwartek) od godziny 8:00

 

na terenie stadionu gminnego w Mikołajkach Pomorskich będą wydawane jabłka z Tczewskiego Banku Żywności.

Zgodnie z Art. 7. ust. o pomocy społecznej, pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

> Ubóstwa

> Sieroctwa

> Bezdomności

> Bezrobocia

> Niepełnosprawności

> Długotrwałej lub ciężkiej choroby

> Przemocy w rodzinie

> Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

> Alkoholizmu lub narkomani

> Zdarzenia  losowego lub klęski żywiołowej  oraz innych.

Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2015 14:24
 
Obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 09 listopada 2015 08:49

Obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości

 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 09 listopada 2015 08:29

Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownicy Punktu będą do Państwa dyspozycji w dniu 07.12.2015 w Mikołajkach Pomorskich.

W trakcie dyżuru można będzie uzyskać informację w zakresie nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz aktualnie dostępnych możliwości uzyskania wsparcia przez podmioty gospodarcze, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz podmioty III sektora.

Z naszych usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Mobilny Punkt Informacyjny w Mikołajkach Pomorskich będzie funkcjonował w dniu 7 grudnia 2015 r. w godzinach od 15:00 do 17:30 w Fundacji Laboratorium Wspierania i Rozwoju Społeczności Lokalnej „In Melius” przy ulicy Dworcowej 12 w Mikołajkach Pomorskich.

Konsultacje są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2015 08:44
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 37

Pogoda dla gminy

PAŁAC W STĄŻKACH

REKLAMA

Czas lokalny

Ulti Clocks content

Harmonogram wywozu odpadów

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Imieniny

Dzisiaj jest
Czwartek
26 listopada 2015
Imieniny obchodzą
Delfin, Dobiemiest, Jan, Konrad, Konrada, Lechosław, Lechosława, Leonard, Sylwester
Do końca roku zostało
36 dni

Sondy

Jak oceniasz UG Mikołajki Pomorskie?
 

Aktualne Informacje z Polski

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyka

System : Linux u
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.5.43-MariaDB-log
Czas : 19:42
Pamięć podręczna : Wyłączono
GZIP : Wyłączono
Użytkowników : 2
Artykułów : 742
Zakładki : 27
Odsłon : 446257