Gmina Mikołajki Pomorskie

Wójt Gminy

Utworzono: wtorek, 03, styczeń 2017 07:54 | Opublikowano: wtorek, 03, styczeń 2017 07:54
Andrzej Czarnecki

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zarządzenie Numer

20/2017

z dnia

 

20 kwietnia

2017

roku

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej

 

Zarządzenie Numer

19/2017

z dnia

 

10 kwietnia

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

18/2017

z dnia

 

29 marca

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

17/2017

z dnia

 

28 marca

2017

roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

16/2017

z dnia

 

28 marca

2017

roku

w sprawie zatwierdzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

15/2017

z dnia

 

28 marca

2017

roku

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich oraz Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

14/2017

z dnia

 

16 marca

2017

roku

w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

 

Zarządzenie Numer

13/2017

z dnia

 

08 marca

2017

roku

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich oraz Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

12/2017

z dnia

 

08 marca

2017

roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

10/2017

z dnia

 

20 lutego

2017

roku

w sprawie powołania komisji do szacowania wartości składników majątkowych

 

Zarządzenie Numer

9/2017

z dnia

 

20 lutego

2017

roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

8/2017

z dnia

 

20 lutego

2017

roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

 

Zarządzenie Numer

7/2017

z dnia

 

02 lutego

2017

roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Zarządzenie Numer

6/2017

z dnia

 

25 stycznia

2017

roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

 

Zarządzenie Numer

5/2017

z dnia

 

20 stycznia

2017

roku

w sprawie kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Zarządzenie Numer

4/2017

z dnia

 

20 stycznia

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Pierzchowice.

 

Zarządzenie Numer

3/2017

z dnia

 

11 stycznia

2017

roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sadłuki

 

Zarządzenie Numer

2/2017

z dnia

 

2 stycznia

2017

roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2017

 

Zarządzenie Numer

1/2017

z dnia

 

2 stycznia

2017

roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026