Gmina Mikołajki Pomorskie

Planowanie przestrznne

Utworzono: czwartek, 22 marzec 2018 10:43 | Opublikowano: czwartek, 22 marzec 2018 10:43
Andrzej Czarnecki
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

(22.06.2018): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 126/14, 126/12, 126/13 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(01.06.2018): OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że  na  podstawie   wniosku  Pana  Andrzeja Guzow,  reprezentującego   firmę  ELEKTRO  - KOMPLEKS   S.C.  z siedzibą  ul.  Sienkiewicza  57c/2,  82-200  Malbork,   działającego   z pełnomocnictwa ENERGA  OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,   została   wydana   decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji inwestycji   celu   publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV do  zasilania  budynku  usługowo  -  mieszkalnego  zlokalizowanej  na terenie  działek  nr 343/1, 343/2, 337, 354 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(28.05.2018): Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pani Izabeli Pabis, reprezentującego Biuro Projektowe VOLT S.C. z siedzibą ul. Płk. Dąbka 85/II/982-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. ,Oddział w Olsztynieul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 126/14, 126112, 126/13 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(27.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że  na  podstawie  wniosku  Pana  Andrzeja  Guzow, reprezentującego  firmę  ELEKTRO  - KOMPLEKS   S.C.  z siedzibą  ul.  Sienkiewicza  57c/2,  82-200  Malbork,  działającego z pełnomocnictwa  ENERGA OPERATOR  S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztynwszczęte    zostało postępowanie  administracyjne  w  sprawie  decyzji  o ustalenie lokalizacji     inwestycji        celu     publicznego     polegające                  na               budowie  elektroenergetycznej podziemnej  sieci  kablowej         niskiego  napięcia  0,4  kV  do zasilania  budynku  usługowo  - mieszkalnego  zlokalizowanej  na terenie  działek  m  343/1,  343/2,  337,  354  w  obr. geod. Mikołajki Pomorskie.

(17.04.2018): OBWIESZCZE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego,reprezentującego famę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1, 13811, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .

(20.03.2018):OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm. Iw związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2017 r. Dz.U., poz. 1073 ze zm./ zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Michała Gruźlewskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU" Michał Gruźlewski z siedzibą 86-302 Gać 20A, działaj ącego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 610-950 Olsztyn, wszczęte zostało  postępowanie  administracyjne  w  sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budynku usługowo - handlowego posadowionego na terenie działek nr 137/1138/1, 139/1 w obr. geod. Mikołajki Pomorskie .