Gmina Mikołajki Pomorskie

Budżet

Utworzono: piątek, 21, kwiecień 2017 11:56 | Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017 11:56
Andrzej Czarnecki

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informacja o wykonaniu budżetu

III kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Mikołajki Pomorskie

za I półrocze 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu

II kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu

I kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

 

Kategoria: