Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 Szanowni Państwo,

 

Jak pokazują bieżące analizy, rynek instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 nadal nie jest nasycony i w wielu, zwłaszcza małych miejscowościach popyt na tego typu usługi nadal przewyższa podaż.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, od kwietnia 2018 realizuje bezpłatne 40 godzinne szkolenia w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.

W związku z realizacją powyższego projektu, przekazujemy na Państwa ręce materiały promocyjne (ulotki i plakaty). Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wraz z załączonymi materiałami, na terenie Państwa gminy oraz w najbliższej okolicy.

Informujemy również, że udział w szkoleniu jest bezpłatny, a w ramach realizacji szkolenia zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, catering, materiały dydaktyczne.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące obszary: przygotowanie biznesplanu, finansowe aspekty funkcjonowania instytucji, współpraca publiczno-prawna, organizacja opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnianie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun, polityka ochrony dzieci w żłobku, pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom, organizacja żywienia dzieci w żłobku.

W projekcie mogą wziąć udział:

§     osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,

§  przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,

§  osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Uczestnicy muszą być zameldowani lub mieszkać lub prowadzić działalność na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców w ramach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.

Terminy szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www.twp.szczecin.pl w dziale „projekty” (2.1).

Będziemy ogromnie wdzięczni za rozwieszenie plakatów i udostępnienie ulotek na terenie gminy, aby zainteresowane osoby mogły skorzystać z możliwości dokształcenia się w tematyce tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.